Πληροφοριες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» |

 

Βασική πηγή που υδροδοτεί εκτός από το χωριό και τα γειτονικά χωριά. Βρίσκεται σε απόσταση 1.500 μέτρων από το χωριό σε υψόμετρο 1.200 μέτρων. Σημειακή ανάβλυση με συνεχή ροή 650 – 700 κυβικών /ώρα.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΡΑΚΑ (Πάνω και Κάτω Τράκα)

 


 

Πηγή πόσιμου νερού και χώρος αναψυχής, με ποτίστρα για ζώα. Βρίσκεται νοτιοδυτικά του χωριού σε υψόμετρο 1480 μέτρων.

Σημειακή ανάβλυση με συνεχή ροή 0,8 -1 κυβικών /ώρα.

 

ΠΟΤΙΜΗ

 


 

Πηγή πόσιμου νερού, με σημειακή ανάβλυση και συνεχή ροή 0,5 κυβικών/ώρα. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού.

 

ΠΑΠΛΑΚΗ

 

 

Πηγή πόσιμου νερού, με σημειακή ανάβλυση και συνεχή ροή 0,5 κυβικών/ώρα. Βρίσκεται εντός του χωριού.

 

Η ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

 

Το νερό προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης του χωριού. Παλαιότερα μεταφερόταν με πήλινο αγωγό από τη βρύση της Μπάρπεσης.

 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

  

Νέα βρύση

Παλαιά βρύση

 

Πηγή πόσιμου νερού, με σημειακή ανάβλυση και συνεχή ροή μη καταγεγραμμένων μέχρι τώρα κυβικών/ώρα. Βρίσκεται στο οροπέδιο της  Αγίας Τριάδας του χωριού.

 

Η 2η ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

 

 

Το νερό μεταφέρθηκε  με σωλήνα από την υδρομάστευση.

 

ΜΠΑΡΠΕΣΗ

 

 

Πηγή πόσιμου νερού, με σημειακή ανάβλυση και συνεχή ροή 0,90 κυβικών/ώρα. Βρίσκεται εντός του χωριού.

 

ΣΚΑΠΕΡΔΑ (ΠΡΙΝ ΓΚΡΕΜΙΣΤΕΊ)

 

ΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΕΛΟΥ

 

 

Πηγή πόσιμου νερού, με σημειακή ανάβλυση και συνεχή ροή Βρίσκεται στο Διάσελο.

 

 

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

Το νερό μεταφέρθηκε  με σωλήνα από τις Δυο Βρύσες (χωράφια Γιώργου Μαλιβίτση)

 

Η ΒΡΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

 

 

Το νερό προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης του χωριού

 

Η ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

 

 

Το νερό προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης του χωριού

 

Η ΒΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

 

 

Το νερό μεταφέρθηκε  με σωλήνα από τη διπλανή πηγή του Κεφαλόβρυσου

 

 

Search