Πληροφοριες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» |

 

Το γεφύρι στους Μύλους (Τομπρούκι) κατασκευασμένο την εποχή της Τουρκοκρατίας (Τέλη 1700 με αρχές 1800) γεφυρώνει το ποτάμι του Κεφαλόβρυσου στη θέση Τομπρούκι. Το μονοπάτι αυτό οδηγούσε από το χωριό στο Τομπρούκι  – Κούτσουρα - Λιθόπυργο - Πύργο – Καστέλλια – Γραβιά ή από το Τομπρούκι – Βουρλάμι - Αη Νικόλα – Παλιοσταυρό - Οινοχώρι. Αποτελεί ιδιοκατασκευή κάποιων τεχνιτών εκείνης της εποχής με ένα τόξο και συνδιασμό πέτρας και πορώλιθου.

 

Γεφύρι στο Μύλο του Αλεξίου..

 

 

Το γεφύρι στο μύλο του Αλεξίου άγνωστου χρόνου κατασκευής γεφυρώνει το ποτάμι του Κεφαλόβρυσου στη θέση του μύλου Αλεξίου. Το μονοπάτι αυτό οδηγεί από το χωριό στο μύλο Αλεξίου - Αγία Παρασκευή – Ζηρέλια και Πλάτανο. Είναι χαμηλό ένός διπλού τόξου, σπάνιας κατασκευής, ελαφράς με βασικό υλικό τον πορώλιθο.

 

 

Γεφύρι στο Μέγα Ρέμα.

 

 

 

 

Το γεφύρι στο Μέγα Ρέμα (στην ομόνυμη τοποθεσία) κατασκευαστηκε  το 1896, γεφωρώνει το ποτάμι Μέγα Ρέμα στην ομόνυμη θέση, στον κύριο δρόμο που οδηγούσε από το χωριό - Στρογγυλό – Κοτρώνι – Ζαγκανά – Τυφλοπίτες - 51 χιλιόμετρο - Αμφισσα. Είναι πέτρινο ενός τόξου με λαξευτή πέτρα, αξιόλογης αρχιτεκτονικής και στιβαρής κατασκευής.

 

Search