Πληροφοριες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» | Πειραιώς 4, 10431, Αθήνα

Παραδοσιακό Πανηγύρι στην Καλοσκοπή στις 16 Αυγούστου 2019

Κάλαντα Καλοσκοπής 31 Δεκεμβρίου 2019

Search