Πληροφοριες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» | Πειραιώς 4, 10431, Αθήνα

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 26/1/2020

Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 26/1/2020

 

Search