Πληροφοριες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» | Πειραιώς 4, 10431, Αθήνα

Συνεδρίαση Συλλόγου 25/9/2019

Τα μέλη του ΔΣ σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην 5η Συνεδρίασή του, στις   25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο γραφείο του Συνδέσμου, Πειραιώς 4, στην Ομόνοια, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

-           Απολογισμός των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του καλοκαιριού στο χωριό.

 

-           Πρόοδος εργασιών ανανέωσης – επικαιροποίησης του τηλεφωνικού Καταλόγου.

 

-           Έγκριση δαπανών Γ΄ Τριμήνου 2019.

 

-           Οπουδήποτε θέμα προκύψει κατά τη συζήτηση.

Search