Πληροφοριες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» | Πειραιώς 4, 10431, Αθήνα

Καλοσκοπή Καλοκαίρι 2019

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του συλλόγου...Σας περιμένουμε...

Καλοσκοπή Καλοκαίρι 2019

Search