Πληροφοριες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΙΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ
«Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» | Πειραιώς 4, 10431, Αθήνα

Εθελοντική Αιμοδοσία

Οργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία στις 13/8/2019 σε συνεργασία με το νοσοκομείο Άμφισσας

Εθελοντική Αιμοδοσία Στην Καλοσκοπή

Search